Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України

4045
Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
ІОД НАПНУ
INSTITUTE OF THE GIFTED CHILD OF THE NATIONAL ACADEMY OF EDUCATIONAL SCIENCES OF UKRAINE
35392834
Інститут
Державна
Національна академія педагогічних наук України
керівник Гальченко Максим Сергійович
вул. Січових Стрільців, 52-д, Київ
вул. Січових Стрільців, 52-д, Київ
+044(48)-127-27
iod@iod.gov.ua
1970

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено