Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

3970
Миколаївський факультет морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій
МФМРТ ДУІТ
Mykolaiv Faculty of Marine and River Transport of State University of Infrastructure and Technologies
Державна
Міністерство освіти і науки України
В.о. декана Костюченко Віталій іванович
Україна, 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, 9
(044) 4637470
academy@maritime.kiev.ua
ні
2017

Ліцензії післядипломної освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти видані до 2017 року

Назва виду освітньої діяльності Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії Рішення про зміни у ліцензії

Місця провадження освітньої діяльності

№ з/п Назва об`єкта Адреса об`єкта Рівень/сфера освіти

Історія офіційних змін назви закладу освіти (установи)

№ з/п Дата, з якої діє назва Повна назва закладу

Освітні програми

[ УСІ ОС/ОКР ]
– ліцензовано / акредитовано освітню програму – ліцензовано / акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
– не ліцензовано / не акредитовано – термін дії закінчився
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію Кількість здобувачів
Ліцензії не знайдено