Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Київ

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України

3964
Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України
-
05417265
Інститут
Державна
Національна академія наук України
вул. Михайла Грушевського, 4, Київ
вул. Михайла Грушевського, 4, Київ
044 279 1084, 278-5321
admin@ilnan.gov.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено