Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна Установа "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України "

3947
Державна Установа "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України "
"ІЕОР НАМН"
02012013
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
директор Тронько Микола Дмитрович
вул. Вишгородська, 69, Київ
вул. Вишгородська, 69, Київ
430-36-94
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено