Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України

3932
Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України
ННЦРМ
State Institution "National Research Center for Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
04837835
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
Генеральний директор Базика Димитрій Анатолійович
вул. Мельникова, 53, Київ
вул. Мельникова, 53, Київ
044 483 06 37
nncrm_doc@i.ua
1986

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено