Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Бровари

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради "Броварське вище училище фізичної культури"

392
Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради "Броварське вище училище фізичної культури"
БВУФК
Communal Higher Educational Institution of the Kyiv Regional Council "Brovarskaya Higher School of Physical Culture"
22208066
Училище
Комунальна
Управління (головне управління) освіти і науки державної обласної адміністрації
директор Чигирин Олександр Григорович
вул. Шевченка, 21, Бровари, Київська область
вул. Шевченка, 21, Бровари, Київська область
0-45-94-569-08
bvufk-p@ukr.net
1992

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено