Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»

3917
Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»
ДУ "ІГЗ НАМНУ"
State Institution «O.M. MarzeIev Institute for Public Health of the National Academy of Medical Science of Ukraine»
02011858
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
Директор Сердюк Андрій Михайлович
вул. Попудренка, 50, Київ
вул. Попудренка, 50, Київ
559-73-73
usch@usch.kiev.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено