Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України

3915
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України
ІМВ НАН України
D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Ukraine
05417087
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Підгорський Валентин Степанович
вул. Заболотного, 154, Київ
вул. Заболотного, 154, Київ
(044) 526 11 79, 526 23 89
secretar@serv.imv.kiev.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено