Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

3893
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
"НДІ інтелектуальної власності НАПРН України"
25882308
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія правових наук України
Директор Орлюк Олена Павлівна
вул. Пилипа Орлика, 3, Київ
вул. Пилипа Орлика, 3, Київ
(044) 2000876, 2282136, 2849982
letter@i.kiev.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено