Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України

3893
Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України
"НДІ інтелектуальної власності НАПРН України"
Scientific Research Institute of Intellectual Property of National Academy of Law Sciences of Ukraine
25882308
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія правових наук України
В.о директора Дорошенко Олександр Федорович
вул. Казимира Малевича, 11, Київ
вул. Пилипа Орлика, 3, Київ
(044) 2000876, 2282136, 2849982
letter@i.kiev.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено