Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Львів

Інститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України

3887
Інститут фізичної оптики імені О.Г.Влоха Міністерства освіти і науки України
ІФО імені О.Г.Влоха МОН України
19173602
Інститут
Державна
Міністерство освіти і науки України
директор Влох Ростислав Орестович
вул. Драгоманова, 23, Львів, Львівська область
вул. Драгоманова, 23, Львів, Львівська область
032 261 14 88
vlokhifo@ifo.lviv.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено