Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Фізико - технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України

3885
Фізико - технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук України
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України
B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine
03534601
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Виконуючий обов'язки директор Глущук Микола Іванович
просп. Науки, 47, Харків, Харківська область
просп. Науки, 47, Харків, Харківська область
38057 340 22 23
ilt@ilt.kharkov.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено