Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Державна установа "Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України"

3862
Державна установа "Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України"
ДУ "НІТ ім. Л.Т.Малої НАМНУ"
Government Institution «L.T.Malaya Therapy National Institute of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine»
04528465
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
просп. Любові Малої, 2а, Харків, Харківська область
просп. Любові Малої, 2а, Харків, Харківська область
(057)370-37-37
info@therapy.gov.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено