Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Одеса

Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України"

3859
Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України"
ДУ "ІСЩЛХ НАМН"
02012102
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
директор Шнайдер Станіслав Аркадійович
вул. Рішельєвська, 11, Одеса, Одеська область
вул. Рішельєвська, 11, Одеса, Одеська область
(048)728-24-60,(048)728-24-84
vesnik@email.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено