Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України

3853
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України
ФТІМС НАН України
05417153
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Нарівський Анатолій Васильович
вул. Вернадського, 34/1, Київ
Вернадського, 34/1, Київ
044 424 35 15
metal@ptima.kiev.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено