Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Центральне

Миронівський інститут пшениці імені В.М.Ремесла Національної академії аграрних наук України

3849
Миронівський інститут пшениці імені В.М.Ремесла Національної академії аграрних наук України
МІП ім.В.М.Ремесла НААН
00496863
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор інституту Демидов Олександр Анатолійович
вул. Центральна, корпус 2, с. Центральне, Миронівський район, Київська область
вул. Центральна, корпус 2, с. Центральне, Миронівський район, Київська область
044 747 41 35
mwheats@ukr.net
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено