Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Одеса

Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України"

3843
Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної академії медичних наук України"
ДУ "ІОХ І ТТ ІМ.В.П.ФІЛАТОВА НАМН"
STATE INSTITUION "THE FILATOV INSTITUTE OF EYE DISEASES AND TISSUE THERAPY THE NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE"
02012094
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
Директор Пасєчнікова Наталія Володимирівна
бульв. Французький, 49/51, Одеса, Одеська область
бульв. Французький, 49/51, Одеса, Одеська область
048-7460-3294
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено