Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"

3835
Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права"
ПУ "НДІПП"
39845593
Інша наукова установа (організація)
Приватна
Директор Галунько Валентин Васильович
вул. Георгія Кірпи, 2-а, Київ
вул. Георгія Кірпи, 2-а, Київ
(097)171-03-69
sipl@i.ua
2015

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено