Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України

3827
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України
ІІТЗН НАПН України
Institute of Information Technologies and Learning Tools of The National Academy of Educational Sciences of Ukraine
25761786
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія педагогічних наук України
Директор Биков Валерій Юхимович
вул. Максима Берлинського, 9, Київ
вул. Максима Берлинського, 9, Київ
(044)467-05-12, (066)977-22-39
aspirant.iitzn@mail.ru
1999

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено