Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Слов'янськ

Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України

3818
Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України
ІППММ НАН України
Institute of Applied Mathematics and Mechanics National Academy of Science of Ukraine
05420675
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Скрипнік Ігор Ігорович
вул. Добровольського, 1, Слов'янськ, Донецька область
вул. Добровольського, 1, Слов'янськ, Донецька область
0505908644,0623110285
math@iamm.acdonetsk.ua
1965

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено