Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кривий Ріг

Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

3802
Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
КЕІ ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
Kryvyi Rih Economic Institute of the State Institution of Higher Education «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»
40783970
Інститут
Державна
Міністерство освіти і науки України
Директор Шайкан Андрій Валерійович
просп. Поштовий, 64, Кривий Ріг, Дніпропетровська область
просп. Поштовий, 64, Кривий Ріг, Дніпропетровська область
097 214 88 69
kei@kneu.edu.ua
2016

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено
ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Конкурсні пропозиції

[ УСІ ОКР ]

Приймальна і відбіркові комісії