Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Харків

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України

3799
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України
НДІ ВПЗ імені В.В. Сташиса НАПрНУ
Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems National Ukrainian Academy of Law Sciences
23464860
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія правових наук України
Директор Борисов Вячеслав Іванович
вул. Пушкінська, 49, Харків, Харківська область
вул. Пушкінська, 49, Харків, Харківська область
(050)845-62-41, (057)715-62-08
officemanager@aprnu.rol.net.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено