Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України

3799
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України
НДІ ВПЗ імені В.В. Сташиса НАПрНУ
Academician Stashis Scientific Research Institute for the Study of Crime Problems National Ukrainian Academy of Law Sciences
23464860
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія правових наук України
Директор Батиргареєва Владислава Станіславівна
вул. Пушкінська, 49, Харків, Харківська область
вул. Пушкінська, 49, Харків, Харківська область
(050)845-62-41, (057)715-62-08
officemanager@aprnu.rol.net.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено