Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України

3760
Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України
Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України
NATIONAL ACADEMY OF PEDAGOGICAL SCIENCES OF UKRAINE G.S.KOSTIYK INSTITUTE OF PSYCHOLOGY
02141213
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія педагогічних наук України
Директор Максименко Сергій Дмитрович
вул. Паньківська, 2, Київ
вул. Паньківська, 2, Київ
(044) 2883315, 2883320
inpsy@psychology-naes-ua.institute
1945

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено