Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

3758
Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України
ІПВ НАПН УКРАЇНИ
Institute of Educational Problems National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
24592608
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія педагогічних наук України
Директор Інституту проблем виховання НАПН України Бех Іван Дмитрович
Максима Берлинського, 9, Київ
Максима Берлинського, 9, Київ
(044) 455-53-38 (044) 440-61-28
info@ipv.org.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено