Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

3753
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України
ЦНДІ ОВТ ЗСУ
Central Scientific Research Institute of Armaments and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine
24292711
Науковий центр
Державна
Міністерство оборони України
Начальник інституту ЧЕПКОВ Ігор Борисович
просп. Повітрофлотський, 28, Київ
просп. Повітрофлотський, 28, Київ
044 520 12 84
cndi_ovt@mil.gov.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено