Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України

3751
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
ІТФ НАНУ
05417124
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор інституту Загородній Анатолій Глібович
вул. Метрологічна, 14-б, Київ
вул. Метрологічна, 14-б, Київ
(044) 4921423, 5265362, 5265998
itp@bitp.kiev.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено