Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

3746
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України
МННЦІТ ТА С НАН ТА МОН УКРАЇНИ
Internation Research and Training Center for Information Technologion and Systems
24741741
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Гриценко Володимир Ілліч
просп. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 40, Київ
просп. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 40, Київ
(044) 526 25 49
vig@irtc.org.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено