Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"

3744
Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України"
ДУ "НІССХ ІМ М.М. АМОСОВА НАМНУ"
NATIONAL M. AMOSOV INSTITUTE OF CARDIO-VASCULAR SURGERY AFFILIATED TO NATIONAL ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES OF UKRAINE
05493562
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
Директор Лазоришинець Василь Васильович
вул. Амосова, 6, Київ
вул. Амосова, 6, Київ
(044) 275 43 22, 275 41 00
amosova.org@gmail.com
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено