Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка національної академії педагогічних наук України

3740
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка національної академії педагогічних наук України
Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України
Mykola Yarmachenko Institute of Special Education and Psychology of National Academy of Educational Sciences of Ukraine
21560861
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія педагогічних наук України
Директор Засенко В`ячеслав Васильович
вул. Максима Берлинського, 9, Київ
вул. Максима Берлинського, 9, Київ
044 467 22 18
owow4enko@ukr.net
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено