Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України"

3735
Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України"
ЦАКДЗ ІГН НАН України
State Institution "Scietific Centre for Aerospace Research of the Eath of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine"
04778363
Науковий центр
Державна
Національна академія наук України
Директор Попов Михайло Олексійович
вул. О.Гончара, 55-Б, Київ
вул. О.Гончара, 55-Б, Київ
+380(44)-482-01-66
casre@casre.kiev.ua
1992

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено