Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України

3730
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України
НДІ приватного права ім. Ф.Г. Бурчака НАПРН України
The F. G. Burchak «Sсіеntific Research Institute of Ргіvаtе Law and Business of Nationality Academy of Law Sciences of Ukraine»
19485263
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія правових наук України
Директор Крупчан Олександр Дмитрович
вул. М.Раєвського, 23-а, Київ
вул. М.Раєвського, 23-а, Київ
(044) 286-70-98
ndippp@adamant.net
1996

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено