Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки

3721
Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
ДНДІІМЕ
State Scientific Research Institute for Informatization and Economic Modeling
23395900
Інша наукова установа (організація)
Державна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Директор Неботов Петро Григорович
бульв. Дружби народів, 38, Київ
бульв. Дружби народів, 38, Київ
044 495 56 06
info@dndiime.org.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Приймальна і відбіркові комісії