Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України"

3720
Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України"
ДУ "ІПЕП НАМН"
State Institution "V. Danilevsky Institute For Endocrine Patology Problems National Academy Of Medical Sciences Of Ukraine"
02012131
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
директор Караченцев Юрій Іванович
вул. Алчевських, 10, Харків, Харківська область
вул. Алчевських, 10, Харків, Харківська область
0577004540,0577004109
admin@ipep.com.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено