Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами

3718
Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами
.
State Institution of Science "Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine" State Administrative Department
05415786
Інша наукова установа (організація)
Державна
Державне управління справами
Директор Дячук Дмитро Дмитрович
вул. Верхня, 5, Київ
вул. Верхня, 5, Київ
044 2848453, 2846536, 2864700
pruemnaya.durektora@ukr.net
2009

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії післядипломної освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено