Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України

3715
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України
ІКБГІ НАНУ
04591245
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Кучук Микола Вікторович
вул. Академіка Заболотного, 148, Київ
вул. Академіка Заболотного, 148, Київ
044 526 71 04
info@icbge.org.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено