Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Дніпро

Інститут геотехнічної механіки ім.М.С. Полякова Національної академії наук України

3712
Інститут геотехнічної механіки ім.М.С. Полякова Національної академії наук України
ІГТМ НАН України
Institute of Geotehnical Mechanics named by N. Poljakov of National Academy of Sciences of Ukraine
05411357
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Булат Анатолій Федорович
вул. Сімферопольська, 2А, Дніпро, Дніпропетровська область
вул. Сімферопольська, 2А, Дніпро, Дніпропетровська область
056 246 01 51
office.igtm@nas.gov.ua
1967

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено