Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Державна установа "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України"

3711
Державна установа "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України"
ДУ "ІОЗДП НАМНУ"
State Institution "Institute for Children and Adolescents Health Care of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine"
02012183
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія медичних наук України
Директор Даниленко Георгій Миколайович
просп. П'ятдесятиріччя ВЛКСМ, 52-а, Харків, Харківська область
просп. П'ятдесятиріччя ВЛКСМ, 52-а, Харків, Харківська область
0572624117
iozdp@iozdp.org.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено