Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України

3709
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України
05416952
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Бєляєв Олександр Євгенович
просп. Науки, 41, Київ
просп. Науки, 41, Київ
044 525 24 47
lashkaryov@ukr.net
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено