Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України

3705
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
.
Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of National Academy of Sciences Ukraine
05417006
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Скрипник Ганна Аркадіївна
вул. Грушевського, 4, Київ
вул. Грушевського, 4, Київ
044 278 34 54
etnolog@etnolog.org.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Приймальна і відбіркові комісії