Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Львів

Інститут біології клітини Національної академії наук України

3700
Інститут біології клітини Національної академії наук України
ІБК НАНУ
25255758
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор інституту біології клітини НАН Уккраїни Сибірний Андрій Андрійович
вул. Драгоманова, 14/16, Львів, Львівська область
вул. Драгоманова, 14/16, Львів, Львівська область
032 261 21 08
institut@celbiol.lviv.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено