Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України"

370
Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України"
ДУ "ІЕПр НАН України"
State organization “Institute of the economy and forecasting of the National academy of sciences, of Ukraine”
25199155
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Геєць Валерій Михайлович
вул. Панаса Мирного, 26, Київ
вул. Панаса Мирного, 26, Київ
(044)280-12-34,(044)280-83-44,(044)2801234
gvm@ief.org.ua; magistratura@ief.org.ua
1997

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено