Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут фізики Національної академії наук України

3699
Інститут фізики Національної академії наук України
ІФ НАН УКРАЇНИ
Institute of Physics of National Academy of Sciencies of Ukraine
05417302
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Бондар Михайло Віталійович
просп. Науки, 46, Київ
просп. Науки, 46, Київ
(044) 2511220, 5251589, 5251220
fizyka@iop.kiev.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено