Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Полтава

Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

3692
Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України
Інститут свинарства і АПВ НААН
00497006
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Волощук Василь Михайлович
вул. Шведська могила, 1, Полтава, Полтавська область
вул. Шведська могила, 1, Полтава, Полтавська область
053 267 34 19
pigbreeding@ukr.net
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено