Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України

3691
Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України
НДІІП НАПРН України
25959933
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія правових наук України
Директор Пилипчук Володимир Григорович
вул. Пилипа Орлика, 3, Київ
вул. Пилипа Орлика, 3, Київ
(044) 2349456
pravo@ndcpi.org.ua
2000

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено