Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут зоології ім. І. І.Шмальгаузена Національної академії наук України

3655
Інститут зоології ім. І. І.Шмальгаузена Національної академії наук України
-
The I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine
05416975
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Акімов Ігор Андрійович
вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ
вул. Богдана Хмельницького, 15, Київ
(044) 2351070, 2341569
iz.@izan.kiev.ua
1930

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено