Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Харків

Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України

3652
Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова Національної академії наук України
ІРЕ ІМ.О.Я.УСИКОВА НАН УКРАЇНИ
O. Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of the National Academy of Sciences of Ukraine
03534593
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
директор Мележик Петро Миколайович
вул. Академіка Проскури, 12, Харків, Харківська область
вул. Академіка Проскури, 12, Харків, Харківська область
(+380) 57-763-43-19
secretar@ire.kharkov.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено