Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Наукові інститути (установи)

Київ

Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України

3648
Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України
ІЗР НААН
Institute of Plant Protection of National academy of agrarian sciences of Ukraine
05523406
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Борзих Олександр Іванович
вул. Васильківська, 33, Київ
вул. Васильківська, 33, Київ
(044) 2571124, 2572185
plant_prot@ukr.net
1946

Відокремлені структурні підрозділи

Структурні підрозділи (факультети, інститути тощо)

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено