Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України

3647
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України
E.O. Paton Electric Welding Institute
05416923
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія наук України
Директор Патон Борис Євгенович
вул. Боженка, 11, Київ
вул. Боженка, 11, Київ
(044) 2004783, 2873183, 5280486
office@paton.kiev.ua
1934

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено