Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Кам'янець-Подільський

Кам`янець-Подільський навчально-науковий інститут університету державної фіскальної служби України

3643
Кам`янець-Подільський навчально-науковий інститут університету державної фіскальної служби України
-
Kamenets-Podolsky educational institute of the University of the State Fiscal Service of Ukraine
40597541
Інститут
Державна
Державна фіскальна служба України
Директор Касап Жанна Борисівна
вул. Огієнка, 74, Кам'янець-Подільський, Хмельницька область
вул. Огієнка, 74, Кам'янець-Подільський, Хмельницька область
(03849) 90988, 90625,91874
37.05@nusta.edu.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Здобувачі вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
(вказано загальну кількість здобувачів за усіма роками навчання)
[ УСІ ОКР ]
Назва спеціальності (спеціалізації) Кількість здобувачів
Денна Заочна Вечірня Екстернатна Дистанційна
Ліцензії не знайдено

ВСТУПНА КАМПАНІЯ 2020

Приймальна і відбіркові комісії