Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Заклад вищої освіти

Полтава

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут

3642
Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
ВКСС ВІТІ
Non-commissioned Officers College of Military Institute of Telecommunication and Informatization
26605137
Коледж
Державна
Міністерство оборони України
Начальник військового коледжу сержанського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Злобін Кирило Вячеславович
вул. Зіньківська, 44, Полтава, Полтавська область
вул. Зіньківська, 44, Полтава, Полтавська область
0532 53 67 12
viti@viti.edu.ua
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
– Прийом на навчання не здійснюється. Зазначена спеціальність не міститься у Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано Примітки
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено

Ліцензії фахової передвищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання
Ліцензії не знайдено

Акредитовані освітні програми

[ УСІ ОКР ]
– акредитовано освітню програму – акредитовано спеціальність (спеціалізацію)
Назва спеціальності (спеціалізації), тип програми магістра Назва освітньої програми Акредитовано Інформація про акредитацію
Ліцензії не знайдено