Реєстр суб'єктів освітньої діяльності

Науковий інститут (установа)

Київ

Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України

3637
Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України
ІПР
Institute of Food Resources NAAS
00419880
Інша наукова установа (організація)
Державна
Національна академія аграрних наук України
Директор Сичевський Микола Петрович
вул. М. Раскової, 4-А, Київ
вул. М. Раскової, 4-А, Київ
(044)517-09-19
dir.ipr@ukr.net
2000

Ліцензії вищої освіти

Коди та найменування спеціальностей згідно постанов КМУ № 266 від 29.04.2015, № 787 від 27.08.2010, № 839 від 20.06.2007
Для спеціальностей за постановою КМУ № 266 від 29.04.2015 р. загальний обсяг відображено у колонці з обсягом за денною формою
[ УСІ ОКР ]
– акредитовано – термін дії закінчився – не акредитовано
Назва спеціальності (спеціалізації) Ліцензований обсяг Іноземці Рішення про ліцензування Акредитовано
на рік на строк навчання денна заочна вечірня
Ліцензії не знайдено